Dalat

30/11/2022 247 0
Nhiều taluy các trục đường nội ô và vùng ven đô Đà Lạt đang được các họa sĩ gấp rút hoàn thành những bức bích họa để tạo điểm nhấn cho đô thị và hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022.

Related Post

Sample Plan