Dalat

31/12/2022 31/12/2022

Quảng trường Lâm Viên- Phường 10

1747 0

Với chuỗi sự kiện gồm 9 chương trình chính, 12 chương trình hưởng ứng và 33 chương chương trình khác, được trải dài trong một không gian rộng lớn, cả về tầm vóc, quy mô trong suốt 2 tháng,

Map

Sample Plan